Dökümanlar

Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 t. 28633 s. R.G.) İlgili olarak bakınız: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 19.07.2019 tarihli ve...

Read More