Tedarikçi beyanı

EK – VI

Tedarikçi beyanı

Metni aşağıda belirtilen tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.

BEYANNAME

Aşağıda imzası bulunan ben, bu belgede belirtilen ………………………….1 tanımlı eşyanın ……………………….2 menşeli olduğunu ve…
……………………………………………………………………………………………………..3 ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kurallarına uygunluğunu beyan ederim.

 …….(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını

 Kümülasyon uygulanmadığını.4

beyan ederim.

İstenildiğinde, gümrük idaresine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.
………………………………………………………….5
…………………………………………………..6
………………………………………………….7

_______________________________

1 Belgede yer alan eşyanın sadece bir kısmı söz konusu ise, bunlar açıkça gösterilmeli veya işaretlenmelidir. Beyandaki gösterim şu şekilde yapılmalıdır: “Belgede gösterilen veya ……………. ile işaretlenen, ………………………………………………(eşya tanımı), …………………..Ülke’de menşelidir.”

2 Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülkeler.

3 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke veya ülkeler.

4 Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır.

5 Tarih ve yer

6 İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.

7 İmza

Supplier’s declaration

The supplier’s declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods listed on this document ………………….. (1) originate in ………………. (2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… (3).

I declare that:

  Cumulation applied with …………………….. (name of the country/countries )

  No cumulation applied (4)

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require:

………………………………………….. (5)
………………………………………….. (6)
………………………………………….. (7)

(1) If only  some of the goods listed on the document are concerned, they should be clearly indicated or marked and this marking entered in the declaration as follows:
“…… listed on this document and marked …… originate in ….”.

(2) The Community, Turkey or a country, group of countries or territory as referred to in Article 44 (a).

(3) Country, group of countries or territory as referred to in Article 44 (a), concerned.

(4) Complete and delete where necessary

(5) Place and date.

(6) Name and function in the company.

(7) Signature.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: