Gıda Ve Tarım Ürünleri İthalatı

TG GÜMRÜKLEME OLARAK

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Denetimine tabi

Tüm Gıda ve Tarımsal ürün ithalatlarının İthal izinlerinin alınması ve  sonrasında Gümrükleme işlemlerinde uzman kadrosu ile en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Tüm gıda ve tarım ürünleri mevzuatları ,yapılan analizler ve işlem şeması bakımından birbirinden farklıdır.Ana hatları ile gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.

“Bitkisel ürünler için” (insan gıdası,hayvan yemleri,Premiks,Yem katkıları,vs)

  • İçerik sertifikası
  • Analiz sertifikası
  • Sağlık sertifikası
  • Etiket örneği (piyasaya arz edilecek ürünler için)
  • Takviye edici gıdalar için bakanlık ön onayı gereklidir.

“Hayvansal ürünler için”

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ” 7.maddesine istinaden gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 7 – (1) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi tarafından veteriner giriş belgesi ile ön bildirimde bulunulması üzerine ithal edilmek istenen hayvansal ürün için Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre veteriner kontrollerine başlanır.

(2) Kontrol belgesine tabi olsun veya olmasın, veteriner kontrolleri sonucunda ithal edilmek istenen hayvansal ürünün mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalatına izin verilir.

(3) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Yetkili il müdürlüklerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(4) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) Ek-1’de örneği verilen etiket taahhütnamesi.

f) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(5) Dördüncü fıkranın (f) bendinde belirtilen belge ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

(6) Hayvansal ürünün orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda ve Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için üçüncü fıkranın (ç) bendi ile dördüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen belge aranmaz.

Hayvansal ürünler kullanım alanına (İnsan tüketimi ,Hayvan Tüketimi ) göre ek belgeler istenebilir.

hayvansal ürün ithalatı için sağlık sertifika örneklerine http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat linkinden ulaşabilirsiniz.

b)Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olmaması durumunda; sunulan örnek veteriner sağlık sertifikası, ürüne ait ihracatçı ülke/bölge, merkezi yetkili makam, gönderen, alıcı, orijin yeri, ürünün elde edildiği hayvan türü, tanım, miktar, nakliye aracı bilgileri ile insan tüketimi amaçlı ürünler için insan tüketimine uygunluğuna dair beyan içermelidir. İnsan tüketimi amaçlı olmayan ürünler için, ürünün kullanım amacı belirtilmiş olmalıdır (yem amaçlı, sabun sanayi vb.). Ürünün türüne göre, halk ve hayvan sağlığına ilişkin beyan içermelidir.

Hayvansal Urun Ithalat Talimat_19.4.2012 detaylarına linkte tıklayabilirsiniz.

ÜLKELER bazında SERTİFİKA VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLAR Ecell formatında indirmek için linke tıklayabilirsiniz.

Gıda ithalatı , Tarımsal ürün ithalatı ve gerekli belgeler için lütfen iletişime geçiniz.

Tüm Gümrükleme işlemlerinizde En hızlı Çözümler için bize ulaşın.

%d blogcu bunu beğendi: