UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI

EK – VII

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI

Not: Aşağıdaki dipnotlara uygun olarak doldurulan kutu içerisindeki metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.

Aşağıda imzası bulunan ben,
…………………………………………………………..1
………………………………………………………….. 2tanımlı eşyanın,
…………………………………………….’e3 düzenli olarak tedarik edildiğini,
……………………………………………………………4 menşeli olduğunu ve
………………………………………………………….5 ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kuralına uyduğunu beyan ederim.

 …….(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını

  Kümülasyon uygulanmadığını.6

beyan ederim.

Bu beyan, …………………………….’den …………………………….. ‘e7 kadar, bu eşyanın tüm sevkiyatı için geçerlidir.

Bu beyanın geçerliliği süresi içinde dahi sona erdiğinde ………………… 3‘e derhal bilgi vermeyi taahhüt ederim.

İstenildiğinde, bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları gümrük idaresine sağlamayı taahhüt ederim.
…………..…………………….8
……………………………………….9
………………………………10

______________________________________

1Tanım

2Faturalarda kullanıldığı şekliyle ticari açıklamalar, (örn. model no)

3Tedarik konusu eşyanın gönderildiği firma. adı.

4Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülke, ülkeler veya bölge grubu.

569 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke, ülkeler veya bölge grubu.

6Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır.

7Tarihler gösterilir. Süre, 12 ayı aşamaz.

8Yer ve tarih

9İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu, firma ad ve adresi.

10İmza

 

 

Long-term supplier’s declaration

The  supplier’s declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods described below:

……………………………………………………………………….. (1)
……………………………………………………………………….. (2)
which are regularly supplied to ………………………………. (3), originate in …………………..
(4) and satisfy the rules of origin governing preferantial trade with
…………………………………………………………………………………………………………………..
…….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…….. (5)

I declare that:

[ ] Cumulation applied with …….. (name of the country/countries)

[ ] No cumulation applied (6)

This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from: ……………………. to …………………………………. (7).

I undertake to inform ………………………………………. immediately if this declaration is no longer valid.

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

……………………………………………………………………….. (8)
……………………………………………………………………….. (9)
……………………………………………………………………….. (10)

________________________________________________________________________
(1) Description.
(2) Commercial designation as used on the invoices, e.g. model No.
(3) Name of company to which goods are supplied.
(4) The Community, Turkey or country, group of countries or territory as referred to in Article 44(a)
(5) Country, group of countries or territory as referred to in Article 44(a), concerned.
(6) Complete and delete where necessary
(7) Give the dates. The period should not exceed 12 months.
(8) Place and date.
(9) Name and function, name and address of company.
(10) Signature.


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: