Yeni Incoterms 2020 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek

Yeni Incoterms 2020 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek

TG GÜMRÜK ÜNVAN LOGO

Incoterms 2020 1 Ocak 2020’de yayınlanacak

Incoterms 2020’de neler değişecek.

Incoterms 2020 ile ilgili  yapılması planlanan ana değişiklikler maddeler halinde aşağıda sunulmuştur.
  1. EXW ve DDP Teslim Şekillerinin Kaldırılması
  2. FAS Teslim Şeklinin Kaldırılması
  3. FCA Teslim Şeklinin İkiye Ayrılması
  4. Yeni Teslim Şekli: CNI
  5. DDP Teslim Şeklinin İkiye Ayrılması

 

Teslim Şekillerinden EXW ve DDP’nin Kaldırılması ne anlama geliyor.

İhracatçı açısından en az risk unsuru taşıyan EXW TESLİM şekli İle kaldırıldığında elbetteki ihracatçı açısından belirsiz riskleri ve maliyetleri beraberinde getireceğinden ciddi yenilikler ve sorumluk alanları getirecektir. Yeni incoterm 2020 de gelecek olan güncellemeler ile bu konuda daha detaylı bilgi olacağını düşünüyoruz.

Aynı şekilde İthalatçı açısından en az risk unsuru taşıyan teslim şekli DDP içinde aynı durum söz konusudur. DDP teslim şeklinin kaldırılması ile ithalatçılar için özellikle kurye gönderileri ile sevk edilen bedelsiz numuneler , ve yine ticari değeri olmayan ürün aksesuarları ve yedek parçaları için kullanılan teslim şekli DDP nin kaldırılması ile ithalatçı açısından belirsiz riskleri ve maliyetleri beraberinde getireceğinden ciddi yenilikler ve sorumluk alanları getirecektir

Teslim Şekillerinde FAS’ın Kaldırılması
Çok nadir kullanılan teslim şekillerinden biri olan FAS(Free Alongside Ship), aslında ihracat çıkış limanına teslimatlarda tercih edilen FCA(Free Carrier) teslim şekli ile çok benzerlik göstermektedir. FAS teslim şekli ile FCA teslim şeklinin en önemli farkı FAS sadece deniz taşımalarında kullanılırken FCA ise tüm taşıma türlerinde ihracat yükleme yerine teslim şartı olarak belirlenmektedir.
Aslında genellikle dökme yüklerin ihracatında tercih edilen FAS teslim şekli, gemi rıhtımına kadar yapılacak teslimatın satıcının sorumluluğunda olmasını belirtmektedir. Dökme yükler ihracat limanındaki, ambar, rıhtım veya geçici depolama alanlarına teslim edildikten sonra, uygun geminin yüklemesi için muhafaza edilirler. FCA teslim şeklinde de, yüklerin ihracat yapılacak terminal/liman/depoya teslim edilmesi uygun görülmektedir. Bu nedenle, tüm taşıma türlerini kapsayan FCA ile yalnızca denizyolu yüklemeri için kullanılması istenilen FAS teslim şekilleri arasında, mantık olarak bir fark bulunmamaktadır. Bu gerekçe, Uzman Komite tarafından değerlendirilmiş ve FAS teslim şeklinin kaldırılması uygun görülmüştür.
FCA Teslim Şeklinin İkiye Ayrılması
FCA, uluslararası ticaret işlemlerinin yaklaşık %40’ında tercih edilen teslim şekli olarak, en çok kullanılan Incoterm özelliğindedir. Çok yönlü olması, ihracat gümrük beyannamesinin ihracatçı tarafından tamamlanmasını şart koşması ve ihracat ülkesinde farklı adreslere teslimat alternatifi sunması sayesinde, ticari işlemlerde esneklik sağlamaktadır.
Bahsedilen özellikler sebebiyle Komite, karayolu ve denizyolu için iki farklı FCA teslim şekli oluşturmayı planlamaktadır.
FOB ve CIF Teslim Şekillerinin yalnızca Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Kullanılması
Incoterms 2010 kitabında CIF ve FOB teslim şekillerinin yalnızca denizyolu taşımacılığında kullanılması gerektiği ve diğer taşımacılık türlerinde ise CIP ve FCA teslim şekillerinin kullanılması belirtilmesine rağmen; FOB teslim şeklinin 18. yüzyılın sonlarından beri İngiltere’de kullanılması, iki teslim şeklinin de yaygın biçimde tercih edilmesi, dünya ticaretinin %80’inin denizyoluyla gerçekleştirilmesi ve Uluslararası Ticaret Odası’nın bu konuda bilinçlendirme yapmaması nedeniyle, ticari işlemlerde bu yönde beklenen bir çaba gösterilememiştir.
Incoterms 2020 sürümünde de, FOB ve CIF teslim şekillerinin, 2000 ve daha önceki versiyonlarda olduğu gibi yalnızca denizyolu konteyner taşımacılığında kullanılması belirtilecektir.
Yeni Teslim Şekli: CNI
Yeni teslim şekli olacak CNI(Cost and Insurance), mal bedeli ve sigorta maliyetini içerecektir. FCA ile CFR/CIF arasındaki boşluğu kapsamayı amaçlayan bu teslim şekli; FCA teslim şeklinin içeriğinde olmayan uluslararası sigortayı ve CFR/CIF kapsamı dışında olan ithalat limanına teslimata kadar taşımadan kaynaklanabilecek riskin, ihracatçı tarafından üstlenilmesini gerektirecektir.
Bu yeni teslim şekli; mal bedeli ve varış limanına teslimata kadar oluşabilecek riski kapsayan sigortanın bedelini ifade edecektir.
DDP Teslim Şeklinin İkiye Ayrılması
DDP(Delivery Duty Paid) teslim şeklinde gümrük işlemlerinin ve masraflarının ihracatçı firma tarafından üstlenilmesi, operasyonel olarak sorunlar ve aksamalar doğurabilmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorun ve belirsizlikler nedeniyle Komite, DDP teslim şeklini; DTP ve DPP olarak iki ayrı terimle uygulamaya koymayı planlamaktadır.
DTP (Delivered at Terminal Paid): Satıcı tarafından, eşyanın; alıcının ülkesinde millileştirilmesi sonrasında, alıcının ülkesindeki bir terminale (liman, havaalanı, ulaşım merkezi vb.) teslim edilmesini ifade etmektedir. Mevcut DDP teslim şeklinden farkı, eşyanın antrepo/havalimanı/deniz limanına teslim edilmesidir.
DPP (Delivered at Place Paid): Mevcut DDP teslim şeklinin aynısı olarak varlığını sürdürecek DPP teslim şekli; ithalat gümrük işlemleri tamamlanmış olarak, alıcının belirlediği son teslim adresine kadar olan sorumluluk, risk ve maliyetlerin satıcı tarafından üstlenilmesini gerektirecektir.
Tüm bu değişiklikler üzerine çalışmalarını sürdüren Komite, Incoterm 2020 kurallarının düzenleyeceği birçok konuyla da ilgilenmektedir. Bunlardan bazıları; taşıma güvenliği, nakliye sigortası düzenlemeleri ve Incoterms ile Uluslararası Satış Sözleşmesi arasındaki ilişkilendirilecek kurallardır. Komite; risk ve yükümlülüklerin belirlenmesi, uluslararası ticarette yer alan üyelerin sorumluluklarının belirlenmesi ve sistemin güvenliğinin kontrolü gibi konuları Incoterms 2020’ye dahil edebilmek için, önümüzdeki dönemde sıklıkla toplanacaktır.
1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek Incoterms 2020 ile birlikte, son on yılda meydana gelen değişikliklere uyum sağlanılarak, ihracatçılar ile ithalatçılar arasındaki uluslararası ticaretin kolaylaştırılması beklenmektedir. Yeni sürümün en önemli hedeflerinden biri, mevcut teslim şekillerini basitleştirmek olacaktır. Bu nedenle Incoterms 2020 taslağının, daha basit terimlere sahip olması ve yanlış yorumlamalara mahal vermemesi için, anlaşılır ve iyi örneklerle desteklenmesi beklenmektedir. Ancak, yenilenen kuralların tam anlamıyla uygulamaya geçişi uzun bir zaman alacaktır.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: