Rusya’ya yapılacak taze sebze ve meyve ihracatı(bitkisel gıda) için gerekli prosedür hk.

Rusya’ya yapılacak taze sebze ve meyve ihracatı(bitkisel gıda) için gerekli prosedür hk.

Bilindiği üzere Rusya Federasyonu ile aramız yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen belirli ürünlerde halen işlemler devam etmektedir.

Bu anlamda Rusya fedarasyon’una taze meyve ve sebze ihracatı(bitkisel gıda ürünleri) yapmak isteyen ihracatçıların ihracattan önce bazı prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Detaylar için inceleyiniz.

 

GKGM-BBSKDB/Rev.201503 Sayfa 1
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
RUSYA FEDERASYONU
BİTKİSEL GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİNE DÂHİL OLMAK İSTEYEN İHRACATÇI FİRMANIN İZLEMESİ GEREKEN PROSEDÜR
(Bu prosedür, mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen firmalar için de geçerlidir)
Rusya Federasyonu’na (RF) bitkisel gıda ürünleri ihraç etmek üzere mevcut listelere dâhil olmak isteyen veya mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen veya liste dışı kaldıktan sonra tekrar listeye dâhil olmak isteyen ihracatçı firma; ihracat öncesi ön gereklilikleri yerine getirmiş olmasının ardından bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine başvurarak aşağıda yer alan belgeleri dosya içerisinde teslim etmelidir.
İhracatçı Birliği tarafından yapılacak kontrol sonucu firma dosyasındaki belgelerin uygun ve eksiksiz olması durumunda firma başvuru dosyası Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmaktadır.
Firmanın dosyası Ekonomi Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderildiğinde, Genel Müdürlüğümüze ulaşan ihracatçı firma dosyası uzmanlarımızca değerlendirilmektedir. Dosyası incelenen firmanın, Bakanlığımız Kontrol Görevlilerince yerinde denetim ve kontrolü yapılarak RF’ye ihracata yeterliliği tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma, mevcut listelerin güncellenmesi sırasında ihracatçı firma listesine dâhil edilmektedir.
İhracatçı firma listeleri her yıl Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında güncellenmektedir. Bu aylar dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır.
Listelere dâhil olmak isteyen ihracatçı firmaların başvuru dosyalarının; Mart ayı güncellemesi için : 10 Mart Haziran ayı güncellemesi için : 10 Haziran Eylül ayı güncellemesi için : 10 Eylül Aralık ayı güncellemesi için : 10 Aralık
tarihine kadar Bakanlığımız genel evrak birimine giriş kaydı yapılmış olmalıdır.
Bu tarihlerden sonra gelen başvurular bir sonraki güncelleme ayında değerlendirilmektedir.
Listelere dâhil olamayan firmanın durumu Ekonomi Bakanlığı’na yazı ile bildirilmektedir.
 TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMA
Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;
1) Aşağıda bir örneği yer alan Taahhütname (aslı)
2) İhracatçı Firma bünyesinde görevlendirilecek karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm aşamalarda kayıtlarının tutulmasından, gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi ile imzalanan “Danışmanlık Sözleşmesi” aslı, Ziraat Mühendisi diploması örneği
3) Ürünlerin yetiştirildiği dönemlerde oto kontrol amacıyla hasat öncesinde kalıntı analizlerini yaptırmak üzere “Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatı Yetkili Laboratuvarlar” listesinde yer alan bir Laboratuvarla yapılan Sözleşmenin aslı, (sözleşmede anlaşmanın RF’ye ihracatla ile ilgili olduğu ve oto kontrol amacıyla hasat öncesi kalıntı analizlerini kapsadığı özellikle belirtilmelidir)
GKGM-BBSKDB/Rev.201503 Sayfa 2
4) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte üretim tesisi Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği
5) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve son güncel Ticaret Sicil Gazetesi onaylı örneği
6) Varsa sözleşmeli üretim yaptırdıklarına dair bilgi/belge
 BAKLİYAT, AYÇİÇEĞİ, HUBUBAT, KURU SEBZE, KURU MEYVE İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMA
Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;
1) Aşağıda bir örneği yer alan Taahhütname (aslı)
2) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte üretim tesisi Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği
3) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve son güncel Ticaret Sicil Gazetesi onaylı örneği Güncelleme ve yayınlanma tarihi: 06.03.2015
Not: Güncel listeler,
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati linkinden takip edilebilir.
GKGM-BBSKDB/Rev.201503 Sayfa 3
TAAHHÜTNAME
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
(GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
Rusya Federasyonu’na taze meyve sebze / kuru ürünler ( bakliyat, ayçiçeği, hububat, kuru sebze, kuru meyve ) ihracatı yapmak istiyorum. Rusya Federasyonu’nun taze meyve sebze ithalatındaki mevzuatı biliyorum.
Bu mevzuata uygun ürün ihraç edeceğimi, Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakatlara uyacağımı ve bu mutabakatların gereğini yerine getireceğimi taahhüt ediyorum.
1-Rusya Federasyonu’na bitki sağlığı açısından yüksek risk taşıyan ürünlerin ihracatında, bitki sağlığı güvenliğinin sağlanması alanındaki 4 Ağustos 2014 tarihli protokolün 4. ve 5. maddesinde belirtilen yaptırımları kabul ettiğimi,
2-İhraç ettiğim ürünlerde, 180 gün içinde 3 defadan fazla veya 30 gün içinde 2 defadan fazla pestisit, nitrit ve nitrat kalıntısı bulunması nedeniyle Rusya Federasyonu tarafından bildirimde bulunulması durumunda, Rus mevzuatının ihlal edildiği ürünle ilgili olarak “Rusya Federasyonu’na, Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” dışında tutulmayı kabul ettiğimi,
3- Gürcistan üzerinden yapacağım sevkiyatlarda ise başvuru dilekçesinde araç plakası ve giriş noktası (Kazbegi – Verkhniy – Lars) ile varış noktası bilgilerini belirteceğimi ve bu bilgilere uygun olarak sevkiyat gerçekleştireceğimi taahhüt ediyorum.
Tarih
İhracatçı Firma Kaşesi
Firma Sahibi Adı – Soyadı – İmzası
İhracatçı Firma Anteti

detaylar için tıklayınız

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: