Malezya Menşeli Palm Yağı ithalatı gümrüklemesi hakkında yapılacak işlemler

Malezya Menşeli Palm Yağı ithalatı gümrüklemesi hakkında yapılacak işlemler

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.02.2017 tarihli 22659093 sayılı tasarruflu yazısı (Malezya Menşeli Palm Yağı ithalatı hk)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-109
Konu : Palm Yağı

15.02.2017 / 22659093
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :19.12.2016 tarihli ve 21091217 sayılı yazımız.

İlgi de kayıtlı yazımızda özetle, “ikinci bir talimata kadar bağlantınız gümrük idarelerine malezya menşeli olarak 1511.90.11 ve 1511.90.19 tarife alt pozisyonlarından beyan edilen palm yağının, her defasında bir üniversite laboratuvarında analize tabi tutulması ve üniversite analiz raporunun en yakın Gümrük Laboratuvarında tarife mevzuatı bakımından yorumlanmasını müteakip işlemlerin tekemmül ettirilmesi, işlemlerin tamamlanmasını takiben analiz raporları, beyanname ve eklerinin birer örneğinin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi” talimatlandırılmıştı.

İlgi yazımızda yer alan bahse konu talimat yürürlükten kaldırılmış olup, işlemlerin talimat yazımızdan önce yapılageldiği şekilde tamamlanması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerin

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: