Labaratuvar tahlillerinde Transit eşyaya öncelik

Labaratuvar tahlillerinde Transit eşyaya öncelik

Gümrükler genel müdürlüğünce yayınlanan yazıda labaratuar tahliline tabi tutulan eşyaların Transit rejimine tabi eşya olması halinde Tahlil işlemlerine öncelik verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 17474625-109
Konu :Transit Rejimi Kapsamı Eşyanın Tahlil İşlemleri
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, laboratuvar tahliline tâbi tutulacak eşyanın niteliği ve tahlile gönderilmesine ilişkin esaslar Gümrük Yönetmeliğinin 196. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bakanlığımıza son dönemde intikal eden sorunların giderilmesini teminen mezkûr yönetmelik hükmü kapsamında laboratuvar tahliline tâbi tutulacak eşyanın transit rejimi kapsamında bulunması hâlinde tahlil işlemlerine öncelik verilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: