Kullanılmış ambalaj malzemesi hk

Kullanılmış ambalaj malzemesi hk

Kullanılmış ambalaj malzemeleri hakkında 20117910/010.06.012015/23 nolu genelgede değişiklik yapılmıştır.(kullanılmış eşya hakkında)

İlgi: 20.11.2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelge

İlgi’de kayıtlı 2012/35 sayılı Genelgenin “I-) Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya’’ başlıklı bölümünün 3/d maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

‘‘Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 20.08.2015 tarihli, 101820 sayılı yazı uyarınca eşya taşımak amacıyla dolu veya boş olarak ithal edilen, yeniden ve istenirse başka amaçlarla kullanılabilen 3923.10.00.00.00, 3923.50.90.00.00, 3923.90.00.00.00, 7326.90.40.00.00. ve 7326.20.00.00.00 GTİP’li kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.’’

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemal DERELİ

Bakan a

Müsteşar v.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: