Gümrük müşavirliği Şirketlerinin ortaklık ve temsil yapısı hakkında

Gümrük müşavirliği Şirketlerinin ortaklık ve temsil yapısı hakkında

“Gümrükler genel müdürlüğü Gümrük yönetmeliği değişikliği ile Gümrük müşavirliği şirketlerinde GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ve GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI olmayan kişilerin şirket ortaklıklarında olmayacağı belirtilmiş olup bu kişiler ayrıca şirketi temsile ve ilzama yetkili kılınamazlar.”

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarihli 13849403 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirliği Firmalarının ortaklık yapısı)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 82858591-161.02.01

Konu : Gümrük Müşavirliği Firmalarının ortaklık yapısı

DAĞITIM YERLERİNE

22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasına “Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerde ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Ayrıca, gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere gümrük müşavirliği işlemleri ile sınırlı da olsa şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez.” düzenlemesi ilave edilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen dilekçelerden, söz konusu düzenlemenin mevcut gümrük müşavirliği firmalarına uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt edildiği anlaşılmıştır.

 

13.02.2016 tarih ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 8 inci maddede “Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:

 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: