Gübre ve Yemlerde KDV oranı indirimi (%1) , Alkollü içki ve sigaralarda ÖTV oranı artışı ve cep telefonlarından alınan maktu vergi oranı yükselişi( 160 TL)

Gübre ve Yemlerde KDV oranı indirimi (%1) , Alkollü içki ve sigaralarda ÖTV oranı artışı ve cep telefonlarından alınan maktu vergi oranı yükselişi( 160 TL)

01.01.2016 TARİH VE 29580 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YAYINLANAN “BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ , ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ VE TÜTÜN FONU TUTARLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR”
KARAR NO:2015/8353

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2015 tarihli ve 1319 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

29/12/2015 TARİHLİ VE 2015/8353 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiş, aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

“19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”

MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları belirlenmiştir.
ilgili resmi gazeteye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160101.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160101.htm

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: